De Oscarwinnende film Saving Private Ryan vertelt het verhaal van een jonge soldaat tijdens de Tweede Wereldoorlog (soldaat Ryan) wiens broers in de strijd zijn omgekomen. Om zijn ouders de pijn te besparen van het verliezen van al hun zonen, organiseert de overheid een reddingsmissie om hem te redden en naar huis te sturen. Het reddingsteam wordt geleid door een no-nonsense legerkapitein die lijkt te geloven dat de hele missie maar een slecht idee is.

In de laatste scène van de film raakt de legerkapitein dodelijk gewond tijdens het uitvoeren van de reddingsmissie. Met zijn laatste woorden kijkt hij de soldaat in de ogen en zegt:

"Verdien dit! Verdien het."

De film spoelt dan tientallen jaren vooruit en we zien soldaat Ryan als een oude man voor het graf van de legerkapitein staan. Je ziet hoe deze laatste woorden hem achtervolgd hebben tijdens zijn leven en dat hij het zijn hele leven heeft geprobeerd te “verdienen”, maar hij weet nooit helemaal zeker of hij hieraan heeft voldaan. Hij smeekt bij het graf en zoekt goedkeuring, maar hij vindt het niet.

Veel mensen geloven dat ze hun vertrouwen op Jezus hebben gesteld, maar ze geloven ook dat ze moeten verdienen wat Hij voor hen heeft gedaan aan het kruis. Hier is het goede nieuws: toen Jezus aan dat kruis hing, toen Hij stierf voor jou, waren zijn laatste woorden niet: “Verdien dit.” Weet je wat Hij wél zei? Hij zei:

"Het is volbracht!"

Begrijp je dat? Het is volbracht. Dat betekent klaar, compleet, verzegeld, volbracht! Dat is Gods gave van genade. Jezus heeft al het werk al gedaan. Je zou het niet eens kunnen verdienen, ook al zou je dit met alles wat je hebt proberen, maar God heeft dit ook nooit van je verwacht.

De Bijbel zegt dat als je belijdt dat Jezus God is, en je in je hart gelooft dat God Hem uit de dood heeft opgewekt, dat je gered zult worden (Romeinen 10:9). Je bent niet verplicht om te verdienen; het is een cadeau dat je ontvangt door geloof. Strek je uit naar je Redder en heb God lief met heel je hart, ziel, kracht, en verstand. Hij heeft al het werk al gedaan, en Hij deed dit uit liefde voor jou. Het is volbracht.

Wat is het grootste offer dat jij hebt gebracht voor iemand die je liefhebt?

Geschreven door Dave Willis en Thomas Nelson in ‘The Seven Laws of Love’